پرداخت

برای ورود به درگاه پرداخت زرین پال کلیک کنید .

(حتما نوع درخواست را در توضیحات پرداخت ذکر کنید و از صفحه “انتقال به سایت فروشنده” عکس (پرینت اسکرین ) بگیرید .

Comments are closed