آشنایی

گروه فراکتال در سال ۹۶ توسط جمعی از مدال آوران المپیاد راه اندازی شده و در زمینه های مختلف آموزش المپیاد فعالیت دارد . لیست اعضای گروه را می توانید در سربرگ “گروه دبیران” مشاهده نمایید .

 

Comments are closed